Ung thư nội mạc tử cung

Ung thư nội mạc tử cung! Chảy máu sau mãn kinh, kéo dài thời gian hoặc chảy máu giữa kỳ kinh, chảy máu bất thường từ âm đạo, đau vùng chậu, đau khi giao hợp, giảm cân ngoài ý muốn...
                   

Các triệu chứng
Hầu hết các trường hợp ung thư nội mạc tử cung phát triển ở phụ nữ sau mãn kinh, thời kỳ đã dừng lại. Các đầu mối đầu tiên có thể bị chảy máu âm đạo bất thường.
Các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư nội mạc tử cung có thể bao gồm:
Bất cứ chảy máu sau mãn kinh.
Kéo dài thời gian hoặc chảy máu giữa chu kỳ.
Bất thường chảy ra từ âm đạo.
Đau vùng chậu.
Đau khi giao hợp.
Ngoài ý muốn giảm cân.